НОВОСТИ

News_Image_0

19.05.2023

Реконструкција на детското игралиште во с.Карбинци

Прочитај повеќе>
News_Image_1

04.05.2023

Изградбата на една од двете планирани улици во с.Радање

Прочитај повеќе>
News_Image_2

04.05.2023

Уредување на пристапниот пат до земјоделските површини во село Кучица

Прочитај повеќе>
News_Image_3

27.04.2023

Субвенционирање за набавка и монтажа на инвертер клима уреди

Прочитај повеќе>
News_Image_4

22.02.2023

Средба со претставници од Центарот за источно плански регион...

Прочитај повеќе>
News_Image_5

01.02.2023

Заврши асфалтирањето на улицата во с.Таринци

Прочитај повеќе>
News_Image_6

01.02.2023

Денес прв слој асфалт после 40 години добива главната улицата во Таринци

Прочитај повеќе>
News_Image_7

19.01.2023

Изградба на пат до пречистителна станица во Карбинци

Прочитај повеќе>
News_Image_8

19.01.2023

Бог се јави! Навистина се јави!

Прочитај повеќе>
News_Image_9

28.12.2022

Новогодишни пакетчиња за најмалите

Прочитај повеќе>
News_Image_10

28.12.2022

Приредба во организација на ПОУ ,,Страшо Пинџур" Таринци

Прочитај повеќе>
News_Image_11

05.12.2022

Реконструкција на улица во с.Тарнци

Прочитај повеќе>
News_Image_12

25.11.2022

Осветлување, оградување и мапирање на локалитетот ,,Баргала"

Прочитај повеќе>
News_Image_13

06.11.2022

Ансамбл за народни ора и танци

Прочитај повеќе>
News_Image_14

27.10.2022

Успешно реализирање проекти

Прочитај повеќе>
News_Image_15

14.10.2022

Во чест на паднатите борци од фашизмот на ден 14.10.1944г.

Прочитај повеќе>
News_Image_16

10.10.2022

Асфалтирана улица во с.Аргулица

Прочитај повеќе>
News_Image_17

07.10.2022

Улица во с.Козјак доби асфалт

Прочитај повеќе>
News_Image_18

06.10.2022

Пуштени во употреба мултифункционалните игралишта

Прочитај повеќе>
News_Image_19

28.09.2022

Со директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи

Прочитај повеќе>
News_Image_20

28.09.2022

Нова повеќенаменска асфалтна површина во с. Кучица

Прочитај повеќе>
News_Image_21

28.09.2022

Мал спортски терен во Крупиште

Прочитај повеќе>
News_Image_22

28.09.2022

Европската недела на мобилност и ден без автомобил

Прочитај повеќе>
News_Image_23

28.09.2022

Изградба на улица во с. Козјак

Прочитај повеќе>
News_Image_24

28.09.2022

Реконструкцијата на мостот кај село Долни Балван

Прочитај повеќе>
News_Image_25

28.09.2022

Систем за управување со отпад

Прочитај повеќе>
News_Image_26

28.09.2022

Градежни активности во речното корито на река Козјачка

Прочитај повеќе>
News_Image_27

28.09.2022

Состанок со координаторот на ТИКА Халим Омер Согут

Прочитај повеќе>
News_Image_28

28.09.2022

Среќен ден за првачињата

Прочитај повеќе>
News_Image_29

07.07.2022

Project CB006.2.12.085

Прочитај повеќе>
News_Image_30

02.03.2021

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Прочитај повеќе>
News_Image_31

29.07.2019

Инфраструкторни проекти

Прочитај повеќе>
News_Image_32

28.02.2019

Ослободени се бранителите од давачки

Прочитај повеќе>