НОВОСТИ

News_Image_0

28.09.2022

Со директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи

Прочитај повеќе>
News_Image_1

28.09.2022

Aсфалтираме во село Кучица

Прочитај повеќе>
News_Image_2

28.09.2022

Мал спортски терен во Крупиште

Прочитај повеќе>
News_Image_3

28.09.2022

Европската недела на мобилност и ден без автомобил

Прочитај повеќе>
News_Image_4

28.09.2022

Изградба на улица во с. Козјак

Прочитај повеќе>
News_Image_5

28.09.2022

изградба на улица во с. Козјак

Прочитај повеќе>
News_Image_6

28.09.2022

Реконструкцијата на мостот кај село Долни Балван

Прочитај повеќе>
News_Image_7

28.09.2022

Систем за управување со отпад

Прочитај повеќе>
News_Image_8

28.09.2022

Градежни активности во речното корито на река Козјачка

Прочитај повеќе>
News_Image_9

28.09.2022

Состанок со координаторот на ТИКА Халим Омер Согут

Прочитај повеќе>
News_Image_10

28.09.2022

Среќен ден за првачињата

Прочитај повеќе>
News_Image_11

07.07.2022

Project CB006.2.12.085

Прочитај повеќе>
News_Image_12

02.03.2021

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Прочитај повеќе>
News_Image_13

29.07.2019

Инфраструкторни проекти

Прочитај повеќе>
News_Image_14

24.03.2019

Мултинационална претстава

Прочитај повеќе>
News_Image_15

28.02.2019

Ослободени се бранителите од давачки

Прочитај повеќе>