Потпишани првите решенија за исплата на субвенции за клима уреди


Денес се изготвени и потпишани првите решенија за исплата на субвенција за набавен и монтиран инвертер клима уред во домаќинства во Општина Карбинци.
Општина Карбинци ќе субвенционира 50 граѓани кои што имаат поднесено комплетно барање до архивата на општината во рамките на јавниот повик за субвенционирање на

домаќинствата во Општина Карбинци за набавка и монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди, за кои oпштината ќе издвои од сопствените средства 625.604 денари со пресметан персонален данок.
Нашата цел е стимулирање на граѓаните на Општина Карбинци за користење на високоефикасни инвертер клима уреди кои се поекономични, еколошки а во исто време ефикасни при затоплувањето на домовите.