Проектот за целосно затворање на дивите депонии се завршува со хортикултурно уредување и порамнување на истите.


Повеќе нема диви депонии и ѓубришта во општина Карбинци.