ЈАВНИ НАБАВКИ за 2020 година

Електронски систем за Јавни Набавки (Онлајн)

Документација со линк
Договор за ЈН на изградба на бунар ви с,Аргулица Преземи PDF
Договор за ЈН на Водов. Матер, дел 1,2,3,4 Преземи PDF
Договор за ЈН за Дезинсекција (комарци) Преземи PDF
Договор за ЈН - за изградба на улици Преземи PDF
Договор за ЈН - за тренирање бездомни кучиња Преземи PDF
Договор за ЈН - за угостителски услуги (реорезентација) Преземи PDF
План за набавки за 2020 година Преземи PDF