Превенција од Корупција

Годишен план за спречување на корупцијата за 2023 година Преземи PDF
Политики за интегритет Преземи PDF
Етички кодекс за државните службеници во општина Карбинци 
Преземи PDF
Етички кодекс на локалните функционери

Преземи PDF

Процедура за спроведување на постапки за јавни набавки и реализација на договори

Преземи PDF

Упатство за прием на пријави од укажувачи

Преземи PDF

Стратегија за управување со ризици Преземи PDF
Регистар на ризици  Преземи PDF
Правилник за користење на службен и личен автомобил за службени потреби Преземи PDF