Денес започнаа градежните активности и подготовка на теренот за асфалтирање на делот од патниот правец с.Радање-с.Оџалија со должина од 350м.
Ги решаваме инфраструктурните проблеми на оние места каде има голема потреба и создаваме услови за подобар живот на граѓаните во сите населени места во нашата општина!
слика
слика
слика
слика