Конструктирвен состанок на градоначалникот на општина Карбинци, Викотр Паунов со координаторот на ТИКА Халим Омер Согут.

На состанокот се разгледуваа идните планови и проекти кои општина Карбинци ќе ги реализира, а се значајни за турското население и се дискутираше каде оваа владина организација би можела да се вклучи со поддршка.

 “Потенцијалот никогаш не бил поголем, исто како што е и нашата цврста заложба дека заедно со заедничката амбиција за интензивна соработка можеме да постигнеме видливи резултати”, истакна градоначалникот на општина Карбинци, Виктор Паунов.

а организација би можела да се вклучи со поддршка.