Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Документи

Известување за Јавен увид на EMSP_Checklist Преземи PDF
Формулар за поднесување коментари Преземи PDF
ESMP Checklist_ Project Karbinci_MK_16.02.21 Преземи PDF