Денес започна пробивање и уредување на пристапниот пат до земјоделските површини во село Кучица.

На барање на жителите од Кучица, овој пат ќе биде уреден, проширен и тампониран се со цел подобро и побезбедно да се движат земјоделците од ова место.

"Нашите ветувања се реализираат, барањата на жителите се на прво место.", изјави градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов.