Квартални Извештаи

Квартален извештај за 2019 година

Квартаелн извештај 01.01.19-31.12.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-30.06.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-30.09.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-31.03.19 Преземи PDF

Квартален извештај за 2020 година

Квартален извештај 01.01.20-30.06.20 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.20-30.09.20 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.20-31.12.20 Преземи PDF

Квартален извештај за 2021 година

Квартален извештај 01.01.21-30.06.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-30.09.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-31.03.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-31.12.21 Преземи PDF

Квартален извештај за 2022 година

Квартален извештај 01.01.22-30.06.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-30.09.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-31.03.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-31.12.22 Преземи PDF

Квартален извештај за 2023 година

Квартален извештај 01.01.23-31.03.23 Преземи PDF

квартален извештај 3 квартал со 09.2023

Преземи PDF

квартален за 3квартал

Преземи Exel

Karbinci - K3_4 - za tret kvartal

Преземи Exel