Со одлична динамика се одвиваат градежните активности за асфалтирање на улица во с.Горни Балван.
Заедно со оваа улица, како дел од годишниот план на општина Карбинци наскоро нов асфалт
ќе добие и дел од локалниот патен правец с.Радање - с.Оџалија како и дворно уредување и изградба на пристапен пат до училиштето во с.Парналија.
Продолжуваме мотивирано по патот на промените кои се случуваат во општина Карбинци! 
слика
слика
слика
слика