Денес официјално градоначалникот на општина Карбинци, Виктор Паунов потпиша договор со Центарот за источен плански регион

за проектот кој ќе биде финансиран од Бирото за регионален развој Осветлување,

оградување и мапирање на локалитетот ,,Баргала". Во следниов период ќе биде објавен и огласот за избор на изведувач и веднаш потоа ќе се започне со реализација.