Започнува реконструкцијата на мостот кај село Долни Балван во општина Карбинци, како еден од најважните проекти за општината.

Процесот на реконструкција ќе се одвива со рок до месец Декември, 2022 година. 

Општина Карбинци учествува со финансиски средства со висина од 4.818.502 ден. или 45%.

Од Министерството за локална самоуправа се обезбедени финансии од 5.800.000 денари.