По повод денот на пролетта Градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев заедно со најмладите го одбележаа овој ден со засадување на нови дрвца.