Денес се одржа првата форумска сесија во рамките на Проектот "Зајакнување на општинските совети" во Општина Карбинци.


Заедно со Вас граѓаните избираме приоритетна тема, идентификуваме и детектираме проблеми и предлог решенија.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво!