Уште еден проект кој е од големо значење за Општина Карбинци е целосно завршен.


Изградба на резервоар за вода со капацитет од 200м3 во село Таринци.

Овој проект ги опфаќа населените места Таринци, Долни Балван и Нов Караорман каде ќе добиеме подобро водоснабдување

со зголемен капацитет во оние делови од населените места каде до сега имаше проблем.

Во следните денови ќе се изврши дезинфекција и веднаш потоа овој резервоар ќе биде ставен во функција.

Ги решаваме клучните и децениски проблеми!