На наше големо задоволство спортот во општина Карбинци продолжува да се развива!
Се отвара нов карате клуб ,,САН СЕЈ"- Карбинци! 🥋🥇
Учеството во спортот им помага
на младите да изградат
самодоверба, самопочит, ги
мотивира да остваруваат добри образовни резултати и да изградат социјални вештини.
Општина Карбинци секогаш ќе биде цврст партнер на сите спортисти и спортски клубови!
May be an image of 11 people, people performing martial arts and text that says 'Карате клуб " САН CEJ" Карбинци Врши упис на нОВи членови! локацина: Дом на култура с.Таринци Термини за тренинзи: Вторник 19:00h Четврток 19:00h упис НАЗДОЦНА до 15 АПРИЛ Тел. за повеке информации 077/623-020'