БУЏЕТ 2018

БУЏЕТ2019 година
Буџет за 2019 година Преземи PDF

БУЏЕТ2018 година
Буџет за 2018 година Преземи PDF
Агенција за патишта 2017-18 Преземи PDF
Буџет - фонд ( Приходи - Расходи ) Преземи PDF
Ненаменски Преземи PDF
Орган Преземи PDF
Реконструкција  Преземи PDF
Заштита на населението Преземи PDF