ГОДИШЕН БУЏЕТ 

Буџет 2018 година Преземи PDF
Буџет 2019 година Преземи PDF
Буџет 2020 година Преземи PDF
Буџет 2021 година

Преземи PDF

Буџет 2022 година

Преземи PDF

Буџет 2023 година

Преземи PDF

Буџет 2024 година

Преземи PDF

Буџетски календар

 
Буџетски календар на Општина Карбинци за 2024 Преземи PDF