Поставен е јавен двоен тоалет на локација кај повеќенаменското игралиште во с.Таринци со цел да се подобрат условите за одвивање на фудбалските натпревари кои се организираат овде.
Да бидеме совесни и да разумни граѓани, одговорно да се однесуваме кон средината во која живееме за доброто на сите нас и за доброто на идните генерации!
 Напомена:
Објектот е под видео надзор!
Секој вандализам и несовесно однесување ќе биде строго санкционирано!