Јавен повик/конкурс

за делегирање надлежност за организирање и реализирање

на настани (манифестации): прослава на празникот на

Општина Карбинци „Спасовден“ и прослава на празникот на

село Таринци „Св. Троица на здруженија на граѓани и други правни субјекти

 

ДОКУМЕНТИ 
Јавен повик Преземи

Пријава за настан/манифестација за прослава на празникот на Општина Карбинци „Спасовден“

Преземи

Пријава за настан/манифестација за  прослава на празникот на село Таринци „Св. Троица“

Преземи

Модел на договор

Преземи