ОСВЕТЛЕНА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА И ПАТНИОТ ПРАВЕЦ ТАРИНЦИ-ДОЛНИ БАЛВАН
Поставени се 76 канделабри во должина од 1600 метри кои целосно ја осветлуваат новата пешачка патека и патниот правец Таринци-Долни Балван.
Ова е значајна инвестиција со средства целосно обезбедени од буџетот на општина Карбинци, со која се зголемува безбедноста на пешаците и сообраќајот и се подобрува животот на жителите!
слика
слика