Повеќенаменското спортско игралиште во с.Таринци добива нова и модерна тартан подлога.
Наскоро тартан подлога ќе добие и детското игралиште во с.Долни Балван.
Инвестираме во подобри услови за спорт и рекреација на младите во нашата општина! 
слика
слика
слика