НОВОСТИ

News_Image_0

25.11.2022

Осветлување, оградување и мапирање на локалитетот ,,Баргала"

Прочитај повеќе>
News_Image_1

06.11.2022

Ансамбл за народни ора и танци

Прочитај повеќе>
News_Image_2

27.10.2022

Успешно реализирање проекти

Прочитај повеќе>
News_Image_3

14.10.2022

Во чест на паднатите борци од фашизмот на ден 14.10.1944г.

Прочитај повеќе>
News_Image_4

10.10.2022

Асфалтирана улица во с.Аргулица

Прочитај повеќе>
News_Image_5

07.10.2022

Улица во с.Козјак доби асфалт

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА