НОВОСТИ

News_Image_0

19.05.2023

Реконструкција на детското игралиште во с.Карбинци

Прочитај повеќе>
News_Image_1

04.05.2023

Изградбата на една од двете планирани улици во с.Радање

Прочитај повеќе>
News_Image_2

04.05.2023

Уредување на пристапниот пат до земјоделските површини во село Кучица

Прочитај повеќе>
News_Image_3

27.04.2023

Субвенционирање за набавка и монтажа на инвертер клима уреди

Прочитај повеќе>
News_Image_4

22.02.2023

Средба со претставници од Центарот за источно плански регион...

Прочитај повеќе>
News_Image_5

01.02.2023

Заврши асфалтирањето на улицата во с.Таринци

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА