План за јавни набавки за 2019 година

Назив на документотТип
Усогласен План за јавни набавки за 2019 година  Преземи PDF