Записници од седници на советот

Записник од 1-та Седница Преземи PDF
Записник од 2-та Седница Преземи PDF
Записник од 3-та Седница Преземи PDF
Записник од 4-та Седница Преземи PDF
Записник од 5-та Седница Преземи PDF
Записник од 6-та Седница Преземи PDF
Записник од 7-та Седница Преземи PDF
Записник од 8-та Седница Преземи PDF
Записник од 9-та Седница Преземи PDF
Записник од 10-та Седница Преземи PDF
Записник од 11-та Седница Преземи PDF
Записник од 12-та Седница Преземи PDF
Записник од 13-та Седница Преземи PDF
Записник од 14-та Седница Преземи PDF
Записник од 15-та Седница Преземи PDF
Записник од 16-та Седница Преземи PDF
Записник од 17-та Седница Преземи PDF
Записник од 18-та Седница Преземи PDF
Записник од 19-та Седница Преземи PDF
Записник од 20-та Седница Преземи PDF
Записник од 21-та Седница Преземи PDF