ГРАДОНАЧАЛНИК

Person

Јордан Насев

Јордан Насев е роден на 28 април, 1968 година во Штип, со живеалиште во село Таринци,по националност е Македонец.

Основно училиште завршува во ООУ-Страшо Пинџур во село Карбинци, Средно во СОУ -Јане Сандански во Штип, а  во 1993 година дипломирал на Филозовски факултет  ,,Институт за Обрана,, во  Скопје, на универзитетот „ Св. Кирил и Методија“ во Скопје.

Основно познавање има на Англискиот и Рускиот јазик.

Од 14 јануари 1998 година до 06 мај 2009 година ја извршува функцијата Директор на Jавното прептријатие за комунално - просизводни и услужни дејности ,,Плачковица,, - Карбинци. Од  јули 2004 до декември 2005 година е член на Надзорниот Одборна ХС ЈП,,Злетовица,, - Пробиштип. Исто така бил Претседател на ФК-Таринци.

На локалните избори во 2013 година беше избран за советник во Советот на Општина Карбинци.

На локалните избори 2017 година е избран за Градоначалник на Општина Карбинци

Хоби: спорт- рекреативно со фудбал.

Јордан Насев е семеен човек, сопруг и татко на две малолетни деца.

Извод од Државна комисија за спречување на корупција, податоци од анкетен лист за имотна состојба

Истиот може да се провери и на следниов линк

Три годишен отчет за работа на општина Карбинци ( 2017 - 2020 година ) со клик на следниот линк.

Отчет 2017- 2020 (anyflip.com)